Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Kostar det något att anlita en bodelningsförrättare? Vem ska i så fall…

Hej,

Kostar det något att anlita en bodelningsförrättare? Vem ska i så fall betala?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Kostnaden för en bodelningsförrättare ersätts inte genom rättshjälp, och vanligtvis inte heller genom det rättsskydd som brukar ingå i hemförsäkringen. Utgångspunkten är alltså att du och din make eller sambo betalar för bodelningsförrättaren. Ni har solidariskt ansvar för att betala bodelningsförrättaren, oavsett vem av er som ansöker om en bodelningsförrättare. Att ni har solidariskt ansvar innebär att ni båda är betalningsansvariga och bodelningsförrättaren i princip kan kräva vem som helst av er på hela beloppet. Huvudregeln är emellertid att ni ska betala lika mycket var. I vissa fall kan kostnader för bodelningsförrättare i upp till 5 timmar ersättas av staten genom så kallad ersättningsgaranti. Du kan ansöka om ersättningsgaranti hos tingsrätten. Ersättningsgarantin förutsätter emellertid att den make som har utverkat garantin har en andel i boet som efter avdrag för skulder är värd mindre än 100 000 kr och kommer i första hand i fråga i situationer då en make/sambo vägrar medverka till bodelningen och den andra maken/sambon därför inte kan få ut sin egendom.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply