Skip to main content
Underhållsbidrag

Kan jag ansöka om underhållsstöd retroaktivt?

Hej,

Kan jag kräva underhållsbidrag i efterhand?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du ansöka om underhållsbidrag för förfluten tid hos en tingsrätt. Utgångspunkten är att en sådan ansökan ska bifallas för som mest tre år tillbaka i tiden under förutsättning att detta inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Om den bidragsskyldige medger det, kan du även få underhållsbidrag för längre tillbaka i tiden.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply