Skip to main content
Underhållsbidrag

Finns underhållsskyldighet mellan makar?

Hej,

Kan jag bli skyldig att betala underhåll till min exfru?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om du och din exfru har gemensamma barn som huvudsakligen bor hos henne, är du skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget betalas i så fall till din exfru, men är avsett att användas för barnens underhåll.

I vissa fall kan du även bli skyldig att betala underhållsbidrag till din exfru, för hennes eget underhåll. I Sverige är underhållsbidrag mellan makar efter äktenskapsskillnad emellertid begränsat till övergångsperioder där en make, som exempelvis varit hemma med barnen, får möjlighet till omställning. Således kan du bli skyldig att i en övergångstid betala underhållsbidrag till din exfru om hon behöver detta för att kunna försörja sig medan hon exempelvis söker arbete. Vid bedömningen av underhållsskyldighet tas hänsyn till dina ekonomiska förhållanden och du kan inte bli skyldig att betala underhållsbidrag om din ekonomi inte tillåter det. I undantagsfall kan du bli skyldig att betala underhållsbidrag under en längre tid. Detta förutsätter att det föreligger synnerliga skäl, det vill säga mycket särskilda skäl, såsom att du och din exfru haft ett mycket långvarigt äktenskap och att hon har svårigheter att försörja sig själv. Inte heller i dessa fall är det dock tänkt att underhållsskyldigheten ska pågå under någon längre tidsperiod, utan endast tills din exfru kan försörja sig på något annat sätt, exempelvis genom pension.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply