Skip to main content
Övrigt

Tvingas till betänketid vid äktenskapsskillnad?

Hej,

Kan domstolen tvinga oss att ha betänketid innan vi får skilja oss?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om ni har ansökt om äktenskapsskillnad och endast en av er vill att äktenskapet ska upplösas, eller om ni bor tillsammans med ett barn under 16 år, måste enligt lag  äktenskapsskillnaden föregås av betänketid. Detta innebär att domstolen inte får besluta om äktenskapsskillnad förrän efter betänketidens utgång. Betänketiden löper under minst 6 månader. Efter betänketidens utgång kan ni framställa ett yrkande om äktenskapsskillnad och domstolen ska besluta om äktenskapsskillnad.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply