Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Hur går en bodelning till?

Hej,

Jag ska skilja mig och undrar hur en bodelning går till?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

I bodelningen fördelas din och din makes egendom mellan er, antingen i samförstånd mellan dig och din make, eller med hjälp av en bodelningsförrättare. Det första steget i bodelningen är att giftorättsgodset beräknas. Detta innebär att värdet av dina och din makes respektive tillgångar, med avdrag för eventuella skulder, fastställs. Egendom som utgör enskild egendom, exempelvis genom äktenskapsförord eller testamente, ingår emellertid inte i bodelningen och inte heller skulder som är hänförliga till enskild egendom. Därefter läggs era respektive giftorättsgods samman till ert gemensamma giftorättsgods och slutligen delas detta lika mellan er. Denna initiala likadelning är värdemässig och därefter kvarstår att, med utgångspunkt i den värdemässiga likadelningen, fördela den faktiska egendomen mellan er. Om du och din make vill fördela egendomen på annat sätt, kan ni givetvis göra det. Om ni inte kan komma överens, kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare genomför bodelningen åt er och bestämmer, utifrån det ovan sagda, vilken egendom som ingår i bodelningen, hur egendomen ska värderas och hur den ska fördelas mellan er.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply