Skip to main content
Övrigt

Äga fastighet tillsammans med kompisar, vad ska vi tänka på?

Hej,

Jag och två kompisar funderar på att köpa en fritidsfastighet tillsammans. Vi undrar hur detta skulle fungera och om det är något särskilt vi bör tänka på?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När ni köper en fastighet tillsammans, uppkommer samäganderätt. Detta innebär helt enkelt att ni äger fastigheten tillsammans. Samäganderätt regleras i samäganderättslagen, som i princip föreskriver att ni gemensamt använder, förvaltar och ansvarar för fastigheten. Utgångspunkten är att ni måste vara överens om alla beslut som rör fastigheten, men det kan vara bra att veta att var och en av er får sälja sin andel av fastigheten till vem som helst och att var och en av er kan begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Om ni vill att något annat ska gälla, måste ni upprätta ett avtal om detta. Ett sådant avtal kan exempelvis föreskriva att den delägare som vill sälja sin andel i fastigheten i första hand måste tillfråga de andra delägarna.

Utgångspunkten enligt samäganderättslagen är att alla delägare äger en lika stor andel i fastigheten. Om ni betalar olika mycket, bör ni därför upprätta ett särskilt avtal om detta för att vid en konflikt enkelt kunna bevisa att ni har olika andelsinnehav.

Om någon av er är gifta, kan det avslutningsvis vara bra att veta att dennes make som utgångspunkt har rätt till halva dennes andel i fastigheten vid en eventuell separation. För att undvika konflikter med delägares makar, kan det därför vara en god idé att skriva äktenskapsförord där ni gör era andelar av fastigheten till er enskilda egendom.

Samäganderätt kan bli komplicerat om det skulle uppstå konflikter mellan delägarna och det är därför klokt att ni på förhand tar reda på vad det innebär att ni äger fastigheten tillsammans. Jag skulle rekommendera er att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa er att skriva ett avtal som tydligt reglerar vad som gäller vid en eventuell konflikt rörande fastigheten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply