Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Har ex rätt till bostadsrätt?

Hej,

Jag och min sambo har bestämt oss för att göra slut. Vi bor i en bostadsrätt som jag äger sedan innan jag träffade min nuvarande sambo, men nu påstår hon att hon har lika mycket rätt att bo i lägenheten som jag, stämmer det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Eftersom du hade lägenheten innan du träffade din sambo, utgör den inte samboegendom, vilket innebär att du har rätt till lägenheten. Trots detta kan din sambo under vissa förutsättningar ha rätt att bo kvar i lägenheten. Detta gäller om din sambo anses ha ett större behov av lägenheten än vad du har, exempelvis för att eventuella barn ska bo hos henne. Om ni inte har barn förutsätts synnerliga skäl, det vill säga mycket särskilda skäl, för att din sambo ska ha rätt att överta bostaden. Synnerliga skäl kan exempelvis vara att din sambo är gravid med ert gemensamma barn. Om din sambo skulle rätt att bo kvar i bostaden, har du givetvis rätt till ekonomisk ersättning. Jag tycker att du ska ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som kan reda ut vem som har rätt att bo kvar i lägenheten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply