Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Jag och min sambo flyttade för ett knappt år sedan ihop i en lägenhet som jag köpte…

Hej,

Jag och min sambo flyttade för ett knappt år sedan ihop i en lägenhet som jag köpte. Nu har vi bestämt oss för att flytta isär och jag har förstått att min sambo har rätt att få halva lägenheten trots att den står på mig och att hon inte har bidragit till den ekonomiskt på något sätt. Jag hade ingen aning om att det kunde bli så och undrar om det finns något jag kan göra såhär i efterhand? 

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Jag tolkar informationen i din fråga som att du köpte lägenheten i samband med att du och din sambo skulle flytta ihop. Detta innebär att bostaden är så kallad samboegendom. Förutsatt att ni inte upprättat ett samboavtal, innebär detta, precis som du förstått, att din sambo har rätt till halva bostaden. Det finns två möjligheter för dig att få behålla lägenheten vid bodelningen. Den första är att din sambo avstår från att göra anspråk på lägenheten. Den andra är genom jämkning. Genom jämkning kan undantag göras från likadelningen och du kan på så sätt få rätt att behålla mer av din samboegendom. Jämkning får emellertid endast förekomma i undantagsfall. Huruvida en jämkning kan ske i ert fall måste bedömas utifrån en helhetsbedömning av förhållandets längd, era ekonomiska förhållanden och eventuellt andra relevanta omständigheter. Det faktum att du och din sambo har haft en kortvarigt samborelation kan härvid tala för att en jämkning. Andra omständigheter som skulle kunna tala för en jämkning är exempelvis om du betalat för lägenheten med medel som du fått vid försäljning av en tidigare lägenhet eller med medel som du fått genom arv, testamente eller gåva. Om du och din sambo inte kan komma överens om bodelningen, kan du ansöka om en bodelningsförrättare i tingsrätten. Det är också till bodelningsförrättaren du i första hand framställer en begäran om jämkning.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply