Skip to main content

Hej,

Jag och min man har en hund och undrar vem som får den när vi skiljer oss?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När ni skiljer er ska ni genomföra en bodelning, där all egendom som hör till ert gemensamma giftorättsgods ska dela lika mellan er. All egendom som inte är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller gåvobrev tillhör giftorättsgodset. Rättsligt sett är en hund en sak, vilket innebär att det inte görs någon skillnad på hunden och annan egendom. Om hunden inte är någon av er enskilda egendom, är den alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Vid bodelningen beräknas värdet av ert gemensamma giftorättsgods och hundens värde inkluderas alltså i denna beräkning. Därefter sker en värdemässig likafördelning mellan er och slutligen fördelas den faktiska egendomen mellan er med ledning i den värdemässiga fördelningen. I denna fördelning har varje make rätt att så långt som möjligt få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Den som äger hunden ska alltså få hunden. Om ni äger hunden tillsammans blir det mer komplicerat att bestämma vem som får hunden. Det bästa är givetvis om ni kan komma överens om bodelningen och om vem som ska få hunden. Om ni inte kan komma överens, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som genomför bodelningen åt er och bestämmer vem som får hunden.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply