Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Jämkning vid bodelning efter kort äktenskap

Hej,

Jag och min man har bestämt oss för att skilja oss efter endast ett års äktenskap. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord, men jag har hört att man inte behöver dela lika på allt?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Vid en skilsmässa är huvudregeln att det gemensamma giftorättsgodset ska fördelas lika mellan makarna. Till det gemensamma giftorättsgodset hör all egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller testamente. Precis som du säger, kan undantag emellertid göras när äktenskapet varit kortvarigt, eftersom likadelning då kan framstå som oskälig. Som kortvariga räknas äktenskap som upplöses inom 5 år. Eventuell tid som sambor innan äktenskapets ingående, räknas emellertid till äktenskapets längd. Om ni exempelvis har varit sambor i 5 år innan ni gifte er, räknas äktenskapet alltså inte som kortvarigt trots att själva äktenskapet bara varade i 1 år. Vid kortvariga äktenskap görs i regel undantag från huvudregeln om likadelning genom jämkning enligt den så kallade femårsmodellen. Femårsmodellen innebär att makarnas egendom under de 5 första åren av äktenskap blir giftorättsgods i 5 steg. Efter 1 års äktenskap blir 20% av egendomen giftorättsgods, efter 2 års äktenskap blir 40% av egendomen giftorättsgods o.s.v. fram tills att 100% av egendomen efter 5 år blir giftorättsgods. För er del innebär jämkning enligt femårsmodellen alltså att 20% av er respektive egendom utgör giftorättsgods. Denna egendom ska läggas samman och delas lika mellan er. Resterande 80% av er respektive egendom får ni emellertid behålla. Detta förutsätter, som sagt, att ni inte varit sambor innan ni gifte er. Jämkning sker inte automatiskt, utan någon av er måste begära detta.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply