Skip to main content
Övrigt

Samägd båt är del i arv vid bortgång

Hej,

Jag och min kompis köpte för några år sedan en segelbåt tillsammans. Tråkigt nog har min kompis gått bort och nu säger hans fru att hon vill sälja båten och ta ut pengarna. Kan hon göra det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När du och din kompis köpte båten tillsammans, fick ni samäganderätt. Detta betyder helt enkelt att ni ägde båten tillsammans med varsin andel. När din kompis gick bort, ärvde hans fru honom och således hans andel i båten, förutsatt att din kompis inte exempelvis testamenterat båten till dig. I och med din kompis bortgång, har alltså du och din kompis fru samäganderätt till båten. Som samägare måste du och din kompis fru komma överens om båten. Du och din kompis fru kan således exempelvis komma överens om att använda båten gemensamt, att du ska köpa ut din kompis fru eller att ni gemensamt ska sälja båten. Om ni inte kan komma överens, kan ni ansöka om en god man som kan hjälpa er att komma överens, eller begära att båten ska säljas på offentlig auktion. Om båten säljs, privat eller på offentlig auktion, fördelas vinsten enligt andelsinnehav mellan dig och din kompis fru.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply