Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Jag och min fru skrev ett äktenskapsförord innan vi gifte oss. I äktenskapsförordet…

Hej,

Jag och min fru skrev ett äktenskapsförord innan vi gifte oss. I äktenskapsförordet står det att jag vid en skilsmässa behåller min egendom, medan hon behåller sin egendom. När vi skrev äktenskapsförordet hade vi jämlika ekonomiska förhållanden. Sedan dess har min fru dock börjat tjäna mycket mer pengar än mig, medan jag varit hemma mer och exempelvis tagit hand om barnen. Finns det någon chans för mig att ändå få en annan fördelning av egendomen när vi skiljer oss?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du och din fru kan alltid komma överens om en annan fördelning än den som följer av äktenskapsförordet vid bodelningen. Du och din fru kan således exempelvis tillsammans bestämma att ni trots allt ska dela lika på er samlade egendom eller en del av den. Den möjlighet som annars återstår är att begära jämkning av äktenskapsförordet. Jämkning av äktenskapsförord kan dock endast komma i fråga i utpräglade undantagssituationer och förutsätter att äktenskapsförordet föranleder en påtaglig snedfördelning av makarnas samlade egendom. Huruvida jämkning kan komma i fråga i ditt fall måste bedömas efter en fullständig genomgång av relevanta förhållanden, såsom dina och din frus ekonomiska situation, äktenskapets längd m.m.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply