Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Vem får behålla hyresrätt vid separation?

Hej,

Jag och min fru har en central hyresrätt sedan många år tillbaka. Vi har bestämt oss för att separera, men vill båda behålla lägenheten. Hur bestämmer vi vem som får behålla den?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om ni inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar i lägenheten, kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren kommer göra en bedömning av vem av er som har störst behov av att bo kvar i lägenheten. I bedömningen väger bodelningsförrättaren samman olika faktorer, såsom vem eventuella barn ska bo hos och vem som har bäst möjligheter att få en annan bostad. Utifrån denna bedömning bestämmer bodelningsförrättaren vem som har störst behov av lägenheten och därför ska få bo kvar. Innan bodelning sker kan du ansöka hos tingsrätten om att få kvarsitta i bostaden tills dess att bodelningen genomförs. Även tingsrättens bedömning utgår från vem som har störst behov av att bo kvar i lägenheten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply