Skip to main content

Hej,

Jag och min fru har ansökt om skilsmässa och först nu har jag fått veta att min fru har jättestora skulder. Hon säger att jag har lika mycket ansvar för hennes skulder som hon. Stämmer det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det korta svaret på din fråga är nej – du har inget ansvar för din frus skulder. Det ska dock sägas att din frus skulder kan påverka dig vid den bodelning som ska genomföras i samband med skilsmässan. I bodelningen räknas dina och din frus tillgångar ihop och därefter delas de lika mellan er. Tillgångar som genom exempelvis äktenskapsförord eller testamente är så kallad enskild egendom ingår emellertid inte i bodelningen och ska alltså inte räknas till era respektive tillgångar. Innan era tillgångar räknas samman, får varje make göra avdrag för sina skulder. Om din fru exempelvis har tillgångar till ett värde av 500 000 kr och skulder till ett värde av 500 000 kr, beräknas hennes tillgångar alltså till 0 kr. Detta gäller även om du inte har några skulder alls. Om du exempelvis har tillgångar till ett värde av 500 000 kr och skulder till ett värde av 0 kr uppgår alltså era gemensamma tillgångar till ett värde av 500 000 kr och av dessa får ni 250 000 kr var. Om din fru har så stora skulder att de överstiger hennes tillgångar, beräknas hennes tillgångar emellertid till 0 kr och hon kan alltså aldrig föra in en skuld i ert gemensamma bo. Det sämsta scenariot för dig är alltså att din fru bidrar med 0 kr till det gemensamma tillgångarna och att ni därför får dela lika på enbart dina tillgångar.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply