Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Jag och min fru håller på att skilja oss och har just nu betänketid. Vi vill inte bo…

Hej,

Jag och min fru håller på att skilja oss och har just nu betänketid. Vi vill inte bo i huset tillsammans, men ingen av oss vill heller flytta ut. Hur bestämmer vi vem som får bo i huset? Kan den som inte får bo kvar ha rätt till ersättning för annat boende?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du kan ansöka hos tingsrätten om kvarsittanderätt. Tingsrätten gör en bedömning av vem som har störst behov av att bo kvar i bostaden och bestämmer därefter vem som får bo kvar tills dess att bodelning sker. I bedömningen av behov tar tingsrätten exempelvis hänsyn till om någon av er ska bo tillsammans med eventuella barn och vem som har bäst förutsättningar att få en annan bostad. Den av er som inte får bo kvar i den gemensamma bostaden, måste därefter flytta. När bodelning senare sker, görs en ny prövning av vem som har störst behov av bostaden och därför ska få bo kvar.

Angående ersättning för annan bostad kan du och din fru själva komma överens om eventuell ersättning till den som inte får bo kvar i er gemensamma bostad under betänketiden. Annars är huvudregeln att var och en svarar för sina kostnader. Detta innebär att den som får bo kvar i den gemensamma bostaden betalar kostnaderna för denna, medan den som får flytta betalar kostnaderna för den nya bostaden.

I vissa fall kan det även bli aktuellt att den som bor kvar i den gemensamma bostaden, får betala nyttjanderättsersättning till den andra. Detta innebär helt enkelt att den som får bo kvar betalar för att hen får nyttja, det vill säga använda, bostaden.

Med vänliga hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply