Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Personlig egendom vid skilsmässa

Hej,

Jag och min fru håller på att genomföra en bodelning. Min fru äger smycken till ett väldigt stort värde, men påstår att detta är ’egendom för personligt bruk’ som inte ska ingå i bodelningen. Stämmer det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Smycken är normalt avsedda för personligt bruk och det stämmer att makar vid en bodelning får undanta sådan egendom. Möjligheten att undanta egendom för personligt bruk gäller emellertid endast i skälig omfattning. Vad som är skälig omfattning måste bedömas i relation till makarnas tillgångar i övrigt. Informationen i din fråga är därför inte tillräcklig för att jag ska kunna svara på om din frus smycken ska ingå i er bodelning eller inte. Det ska dock tilläggas att din fru, oavsett smyckenas värde, får undanta dem från bodelningen om smyckena är hennes enskilda egendom, genom exempelvis äktenskapsförord eller testamente. Om du och din fru inte kan komma överens om bodelningen, kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply