Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Äktenskapsförord skrevs utomlands

Hej,

Jag och min fru gifte oss utomlands och skrev också ett äktenskapsförord innan vi flyttade till Sverige. Vi ska nu skilja oss och jag undrar vilka regler som gäller för skilsmässan?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Äktenskapet är som huvudregel giltigt i Sverige om det är giltigt i det land där ni gifte er. Från detta finns vissa undantag, exempelvis om någon av er var under 18 år när äktenskapet ingicks eller om någon av er ingått äktenskapet under tvång. Jag kommer utgå från att ert äktenskap är giltigt i Sverige, vilket innebär att äktenskapsbalken är tillämplig. Utgångspunkten enligt äktenskapsbalken är att ni ska genomföra en bodelning, i vilken er gemensamma egendom fördelas lika mellan er. Om ni i ert äktenskapsförord har bestämt att egendomen ska fördelas på ett annat sätt, är det emellertid detta som gäller, förutsatt att äktenskapsförordet är giltigt. Ett äktenskapsförord som upprättas utomlands, är giltigt i Sverige om det är förenligt med den lag som var tillämplig på era förmögenhetsförhållanden när avtalet ingicks, eller, om äktenskapsförordet ingicks innan äktenskapet, den lag som blev tillämplig på era förmögenhetsförhållanden när äktenskapet ingicks.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply