Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Reglerar sambolagen djur vid separation?

Hej,

Jag och min före detta sambo har en katt som vi båda vill ha. Hur bestämmer vi vem som får behålla katten?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När ert samboförhållande upphör ska er samboegendom som utgångspunkt delas lika mellan er. Till samboegendomen hör bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Katten tillhör alltså inte er samboegendom, vilket innebär att den som äger katten har rätt att få katten. Om ni har köpt katten tillsammans har ni samäganderätt, vilket innebär att ni äger varsin andel i katten. Rättsligt sett är en katt en sak och tillämplig lagreglering är därför dåligt anpassad för de särskilda förhållanden som gäller djur.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply