Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Ersättning för hyresrätt efter separation

Hej,

Jag och min exman hade en mycket attraktiv hyresrätt, som han fick rätt att bo kvar i. Jag har svårt att hitta en likvärdig bostad och undrar om jag kan få någon ekonomisk ersättning för att han fick behålla lägenheten?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När en make i samband med en bodelning får rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden, har den andra maken som huvudregel rätt till ekonomisk ersättning för sin del av bostaden. Frågan är emellertid komplicerad när det gäller hyresrätter, eftersom makarna inte äger bostaden. Det är dessutom olagligt att ta emot ersättning vid överlåtande av en hyresrätt och detta måste gälla även när en make får rätt att bo kvar i den gemensamma hyresrätten efter en separation. För att den make som inte får bo kvar i hyresrätten ska kunna kompenseras krävs därför att makarna i bodelningen kommer överens om att denna make ska få en större andel av makarnas gemensamma egendom. Utifrån informationen i din fråga förstår jag det emellertid som att bodelning i ditt fall redan har skett och dina möjligheter att kompenseras för hyresrätten är därför begränsade. Om din exmake vill kompensera dig, får han givetvis göra detta även efter att bodelningen har genomförts. Du kan dock inte kräva att han kompenserar dig och en eventuell kompensationen måste ske i form av en gåva grundad i din exmakes välvilja att hjälpa dig till en likvärdig bostad och får inte, direkt eller indirekt, utgöra en ersättning hyresrätten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply