Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Pensionssparande vid bodelning

Hej,

Jag har ett ganska stort privat pensionssparande, medan min man inte har sparat alls. Nu ska vi skilja oss och jag undrar om mitt pensionssparande ingår i bodelningen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Utgångspunkten är att ditt privata pensionssparande ska ingå i bodelningen. Undantag kan emellertid göras för hela eller delar av pensionssparandet om om det med hänsyn till din och din makes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att inkludera hela pensionssparandet i bodelningen. Ett exempel på när undantag kan göras är om du har ditt primära pensionsskydd genom individuellt pensionssparande, medan din make har motsvarande skydd genom det allmänna pensionssystemet eller tjänstepensionssystemet, och ni i övrigt har likvärdiga ekonomiska förhållanden.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply