Skip to main content
God man och förvaltare

Får föräldrar ta barns pengar?

Hej,

Jag är rädd att min exman kommer använda pengar som vår son fått av mina föräldrar, kan han det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När ett barns föräldrar är förmyndare till barnet föreligger fri föräldraförvaltning, vilket innebär att föräldrarna som huvudregel bestämmer hur barnets tillgångar ska placeras och användas. Barnets förmyndare är vanligen barnets vårdnadshavare och i detta svar kommer jag utgå från att du och din exman är förmyndare till er son. Detta innebär att du och din exman tillsammans bestämmer hur ni ska förvalta er sons tillgångar. Tillgångarna måste dock förvaltas på ett tryggt sätt som gynnar er son. Vanligt är att barns pengar förvaltas genom att placeras exempelvis i fonder eller sparkonton. Som förmyndare till sonen får du och din exman även använda er sons tillgångar, förutsatt att ni använder tillgångarna i skälig omfattning och på sätt som gynnar sonen. Din exmake kan alltså exempelvis ta ut eller omplacera pengar som tillhör er son, förutsatt att det sker i syften som gynnar sonen. Din exman får däremot inte överföra pengar till sina egna konton eller använda pengar för egen nytta. Dessutom bör ditt samtycke inhämtas om din exmake vill åstadkomma förändringar i förvaltningen av er sons tillgångar. Om du vill försäkra dig om att din exmake inte använder er sons tillgångar för egen nytta, kan du ansöka om att överförmyndaren i kommunen ska spärra ett konto i er sons namn. Detta innebär att uttag från kontot spärras tills er son fyller 18 år och själv förvaltar över sin egendom.

Undantag från det ovan sagda gäller om er sons tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp, då regler om särskild överförmyndarkontroll inträder. År 2019 år prisbasbeloppet 46 500 kr, vilket innebär att särskild överförmyndarkontroll aktualiseras om er sons tillgångar överstiger 372 000 kr. Reglerna om särskild överförmyndarkontroll inträder även om er son fått tillgångarna genom arv eller testamente alternativt genom gåva som givaren skriftligen har anmält gåvan till överförmyndaren. Den särskilda överförmyndarkontrollen innebär att överförmyndaren får vissa befogenheter och att ni inte fritt kan förvalta sonens tillgångar. Sådan kontroll skulle alltså förhindra att din exman använder er sons tillgångar för egen nytta.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply