Skip to main content
God man och förvaltare

Omyndigförklara förälder – kan man göra det?

Hej,

Jag är orolig för min dementa pappa, eftersom han bland annat har börjat vara väldigt oförsiktig med sina pengar. Jag undrar om han exempelvis kan bli omyndigförklarad?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Sedan 1989 är det inte möjligt att bli omyndigförklarad. Den som har fyllt 18 år och därmed uppnått myndighetsålder, kan således aldrig fråntas sin myndighet. Den som har ett behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande kan istället få en god man eller en förvaltare. Från informationen i din fråga låter det som att din pappa på grund av sin demens skulle kunna ha ett behov av hjälp med att förvalta sin egendom och att han därför skulle kunna få hjälp av en god man eller en förvaltare. Av dessa åtgärder är godmanskapet det minst ingripande. Godmanskapet skulle innebära att din pappa fortfarande kan bestämma själv, men att den gode mannen kan hjälpa honom med olika ekonomiska beslut. Förvaltarskap blir aktuellt först om din pappas behov inte kan tillgodoses med en god man eller annan mindre ingripande åtgärd, och skulle innebära att förvaltaren får bestämma om din pappas ekonomi. Som barn till din pappa, kan du kan ansöka om att din pappa ska förordnas en god man och eventuellt föreslå en lämplig person som god man. Det kan exempelvis vara dig själv eller något syskon alternativt någon annan närstående. Det är tingsrätten som prövar din ansökan. Vi kan hjälpa dig med ansökan eller annan rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply