Skip to main content

Hej,

Hur fördelas sakerna när man flyttar isär efter att ha varit sambor?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga

För sambor gäller sambolagen i den mån samborna inte har avtalat att något annat ska gälla. När ett samboförhållande upphör, ska, enligt sambolagen, samboegendomen fördelas lika mellan samborna. Till samboegendomen hör bostad och bohag. Detta innebär att att exempelvis möbler, hemelektronik och köksutrustning utgör samboegendom, medan exempelvis bilar, kläder och cyklar inte utgör samboegendom. För att egendomen ska vara samboegendom förutsätts dessutom att den införskaffats för gemensamt bruk, vilket innebär att sådan egendom som samborna tar med sig in i förhållandet inte är samboegendom. Om en sambo exempelvis tar med en soffa från tidigare bostad, är denna alltså inte samboegendom trots att den är bohag i den gemensamma bostaden. Till samboegendom hör inte heller sådan egendom som är enskild egendom enligt exempelvis testamente eller gåvobrev. Om samborna vill att egendomen ska fördelas på ett annat sätt än enligt sambolagen, kan de åstadkomma detta antingen genom ett på förhand upprättat samboavtal, eller genom att komma överens om en annan fördelning vid bodelningen.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply