Skip to main content
Övrigt

Varför skriva samboavtal?

Hej,

Behöver man skriva ett samboavtal?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ett samboavtal är ett avtal i vilket sambor reglerar hur bostad och annan egendom ska fördelas om samboförhållandet upphör. Det finns inget krav på att sambor måste skriva ett samboavtal och en sambo kan inte heller tvinga den andra sambon att ingå ett sådant avtal. Om det inte finns något samboavtal gäller sambolagen. Enligt sambolagen delar sambor lika på samboegendom, det vill säga bostad och bohag som införskaffat för gemensamt bruk, om samboförhållandet upphör. Om samborna vill att något annat ska gälla, exempelvis att ingen egendom ska vara samboegendom eller att en sambo ska få viss egendom vid en separation, måste de upprätta ett avtal om detta. Samboavtal är alltså frivilligt, men kan vara bra för att tydliggöra vad som gäller vid en eventuell separation och minska risken för konflikter vid en sådan.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply