Skip to main content
Underhållsbidrag

Har jag försörjningsplikt i äktenskapet?

Hej,

Är jag skyldig att försörja min make under äktenskapet?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det korta svaret på din fråga är – ja, du är skyldig att försörja din make under äktenskapet. För att utveckla svaret något har makar enligt lag ett gemensamt ansvar för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses. Makarna ska leva på samma ekonomiska standard och om någon av dem har det bättre ekonomiskt ställt än den andra, är den förstnämnda maken därför skyldig att skjuta till de pengar som behövs för att den andra maken ska kunna leva på samma ekonomiska standard som hen själv. Du och din make ska alltså bidra efter förmåga till era gemensamma och personliga kostnader. Den som eventuellt har det bättre ekonomiskt ställt av er är därmed skyldig att bidra mer ekonomiskt, även om detta innebär att hen mer eller mindre försörjer den andra maken.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply