Skip to main content
Familjerättsadvokaterna

Vårdnadsprocessen

Den praktiska hanteringen av vårdnadsmål, inom och utom domstol. Vilken roll har ombuden, domstolen och socialtjänsten? Vilka principer är styrande för hur domstolen ska hantera dessa mål och fatta sina beslut? Vilka metoder finns för att förlika parterna? Hur snabbt kan man få ett beslut när läget är akut? Det är påfrestande att gå igenom en process som rör det viktigaste vi har, våra barn. Vilken hjälp finns att få från samhället, t ex ekonomiskt? Hur hanteras behov av skydd och parallella processer? Vad gäller i de internationella situationer som blir allt vanligare?