Skip to main content

Hjälp för dig som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp

Det är inte ovanligt att ordet ”våldtäkt” associeras till ett överfall i en mörk gränd eller i en park. Ordet kanske för tankarna till just våld och synliga skador som kan dokumenteras. Så ser det i själva verket sällan ut. Det vanligaste är att våldtäkten begås av någon som offret är bekant med, och att brottsplatsen är gärningsmannens eller offrets hem.

Det finns många myter kring sexualbrott och våldtäkt och en stor okunskap kring hur sexualbrottslagstiftningen ser ut och kring vilka handlingar som är straffbara. En konsekvens av myterna och okunskapen är att många har svårt att definiera brott som de har utsatts för. Det kan göra att man varken söker den hjälp man behöver eller gör en polisanmälan. Konsekvensen blir därmed också att personer som har utsatts för olika typer av sexualbrott inte får den hjälp de behöver och har rätt till.

Utgångspunkten för lagen är att varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet i varje situation. När det gäller barn säger lagen att barn inte kan samtycka till sexuella handlingar. Det är alltid den vuxnes ansvar och den vuxne som gör fel.

Vår advokatbyrå är inom brottmål specialiserade på att företräda personer som har utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt. Du kan kontakta oss om du har utsatts för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp. Vi hjälper dig genom hela rättsprocessen från polisanmälan, polisförhör och rättegång. När vi åtagit oss ett uppdrag ligger vår lojalitet helt och fullt hos dig som klient och som advokater har vi absolut tystnadsplikt. Vi ser enbart till dina intressen och gör allt för att du ska få upprättelse efter det brott du har utsatts för.

Advokat sexualbrott
Familjerättsadvokaterna

Våga berätta om det som hänt

För de flesta är det svårt att berätta om ett övergrepp. Skuldtankar och tvivel kan göra det ännu svårare. Många ser det först inte som ett övergrepp och går istället omkring och mår dåligt, kanske under lång tid. Det är aldrig för sent att berätta. Det finns hjälp att få.

Om du inte vill eller vågar berätta för någon i din närhet kan du ringa eller mejla till en kvinnojour, RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) eller RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, som är en organisation för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). Här arbetar människor som är vana att hantera den här sortens frågor. De tror på vad du säger och ifrågasätter inte dina upplevelser. Du kan vara anonym.

Blir du våldtagen kan du även vända dig till Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Det är en specialistmottagning för våldtagna kvinnor och män och de har öppet alla dagar dygnet runt.

Myt att Sverige har en sträng sexualbrottslagstiftning

I Sveriges radio P3 intervjuades Advokat Stina Zakrisson, Advokat och fd JÄMO Claes Borgström, professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud samt Advokatsamfundets ordförande Ann Ramberg om fallet Julian Assange.Sveriges Radio P3, 2011

Behöver du advokat kunnig inom sexualbrott?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

    Stina Zakrisson

    Advokat & grundare

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila