Skip to main content

Sexbrott på internet

Idag är Internet den tveklöst största jaktmarken för vuxna som söker kontakt med barn i sexuella syften. Företeelsen, som internationellt benämns grooming, har ökat lavinartat det senaste decenniet och i takt med detta har kraven på lagstiftaren ökat från föräldrar och olika organisationer som verkar för barns rättigheter. Den 1 juli 2009, trädde en ny lag i kraft som kriminaliserar grooming, kontakt med barn i sexuellt syfte. Många kritiker upplever lagbestämmelsen som alltför tandlös.

Det finns många typer av brott som kan begås på internet. På advokatbyrån är vi inriktade på att hjälpa dig som har utsatts för brott mot din person. Det kan t.ex. handla om att någon tvingat dig att posera framför en webbkamera.

Om du, eller någon du känner, är förälder eller syskon till har varit med om obehagliga saker på internet – kontakta polisen och berätta. Polis och åklagare gör en bedömning av hur brottet kan rubriceras och kan därefter begära ut IP-adresser och vidta åtgärder för att få tag i den misstänkte förövaren. Har du drabbats av en nätgroomare är det stor risk att denne också har, eller kommer att, utsätta fler.

Som brottsoffer har du, såväl vuxen som barn, rätt till en egen advokat i rättsprocessen. Kontakta oss på advokatbyrån om du behöver en advokat. Vi är vana att arbeta med sexualbrott.

Familjerättsadvokaterna

Är det straffbart att ragga barn på nätet?

Flera rättsordningar har valt att kriminalisera grooming, varav många har gått betydligt längre än Sverige. I Kanada har man valt att kriminalisera själva kontakten i sig och tillåter att polisen bevakar mötesplatser på Internet. Storbritannien och Nya Zeeland har maxstraff på 10 respektive 7 år för groomingbrottet, att jämföra med maxstraffet för motsvarande brott i Sverige, som är 1 år. Flera rättsordningar tillåter polisen att bedriva spaning med provokativa åtgärder, alternativt förhålla sig passiva men komma åt groomarna genom att straffbestämmelsen omfattar försök till kontakt i sexuellt syfte. Advokat Stina Zakrisson är en av dem som menar att straffbestämmelsen borde ha varit skarpare i Sverige. Nedan kan du läsa hennes analys som skrevs vid tillkomsten av lagen.

Grooming – Kontakt med barn i sexuellt syfte, Stina Zakrisson
Analys vid tillkomsten av den s.k. Groomingparagrafen
Läs publikationen

Sexindustrin finns ett knapptryck bort.

I en FN-rapport* som publicerades 2009 konstaterades att det ständigt finns så många som 750 000 användare åt gången uppkopplade på Internet som letar efter barnpornografi eller barn att träffa. Den globala sexindustrin lär omsätta mer än världens samlade militärbudgetar, 7 000 – 8 000 miljarder kronor. Porren är ingen obscen och undangömd avvikelse, den är en integrerad del av den moderna ekonomin. Storföretagare inom porrindustrin världen över tjänar enorma pengar på att utnyttja kvinnors och barns kroppar. Många pedofiler dokumenterar sina övergrepp och när bilder läggs ut online innebär varje visning av bilderna i realiteten ett nytt övergrepp mot barnet.* Källa: UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, Najat M’jid Maalla, 13 July 2009, A/HRC/12/23

Behöver du hjälp med Sexbrott på internet?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

    Stina Zakrisson

    Advokat & grundare

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila