Skip to main content

Om advokatbyrån

Medarbetare på Familjerättsadvokaterna

Advokat Stina Zakrisson

Stina Zakrisson

Advokat och grundare av Familjerättsadvokaterna

Juristexamen

Advokatexamen

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavdelningen

Uppdrag

 • Domstolsförordnanden såsom;
 • Målsägandebiträde i brottmål
 • Särskild företrädare för barn i brottmål
 • Bodelningsförrättare
 • Rättegångsbiträde ang. godmanskap
 • Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
 • God man för bortavarande part
 • Ställföreträdare för barn LVU
 • Offentligt biträde LVU
 • Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU
Ombud
 • Mål om äktenskapsskillnad
 • Mål om kvarsittanderätt
 • Mål om klander av bodelning
 • Mål om klander av testamente
 • Mål om underhållsbidrag
 • Mål om vårdnad, boende & umgänge
Samt
 • Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

Ida Persson

Jurist

Juristexamen
Domstolsverkets notariemeritering
Har jobbat med brottsutredning inom Polismyndigheten och särskilt brott i nära relation och sexualbrott

 

Uppdrag

 • Domstolsförordnanden såsom;
 • Bodelningsförrättare
 • Målsägandebiträde i brottmål
 • Rättegångsbiträde ang. godmanskap
 • Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
 • God man för bortavarande part
 • Ställföreträdare för barn LVU
 • Offentligt biträde LVU
 • Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU
Ombud
 • Mål om äktenskapsskillnad
 • Mål om kvarsittanderätt
 • Mål om vårdnad, boende & umgänge
Samt
 • Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner
Advokat Ida Persson

Caroline Landberg

Jurist

Juristexamen

Uppdrag

 • Domstolsförordnanden såsom;
 • Målsägandebiträde i brottmål
 • Rättegångsbiträde ang. godmanskap
 • Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
 • God man för bortavarande part
 • Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU
Ombud
 • Mål om äktenskapsskillnad
 • Mål om kvarsittanderätt
 • Mål om vårdnad, boende & umgänge
Samt
 • Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

Ellinor Öhrn

Jurist

Juristexamen

Uppdrag

 • Domstolsförordnanden såsom;
 • Målsägandebiträde i brottmål
 • Rättegångsbiträde ang. godmanskap
 • Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
 • God man för bortavarande part
 • Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU
Ombud
 • Mål om äktenskapsskillnad
 • Mål om kvarsittanderätt
 • Mål om vårdnad, boende & umgänge
Samt
 • Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner
Paralegal Palle Söderberg

Palle Söderberg

Paralegal

Juristexamen

Administration och utredning

Alva Alm

Paralegal

Administration och utredning

Paralegal Alva Alm
Paralegal Fanny Stenkvist

Fanny Stenkvist

Paralegal

Administration och utredning

Fredrik Johnson

Administration och IT

Civ. ing inom IT

Fredik Johnson

Advokatbyrå specialiserad på familjerätt & brottmål

Advokatbyrån är nischad mot Familjejuridik, Sociala mål och Brottmål. Exempel på vad vi hjälper till med inom familjerätt är att vi företräder privatpersoner i domstol i frågor om faderskap, vårdnad, kvarsittanderätt till bostad, klander av bodelning mm. Vi upprättar också avtal och handlingar och våra jurister kan av domstol förordnas som bland annat medlare i familjemål samt som bodelningsförrättare. Inom brottmål företräder vi vuxna och barn som har utsatts för brott. Domstolarna förordnar byråns jurister som målsägandebiträden eller som särskild företrädare för barn. De sociala målen innebär att vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden i fråga om t ex LVU, tvångsvård av barn. Vi företräder då en vårdnadshavare gentemot socialnämnden i den förvaltningsrättsliga processen. Vi anlitas också som fristående ställföreträdare för barn i dessa frågor, och som biträden för psykiskt sjuka och missbrukare i frågor om tvångsvård.

Personligt bemötande
Nischad verksamhet för specialistkunskap
Engagerat, kompetent och resultatinriktat biträde
Största möjliga framgång i varje mål