Skip to main content
Familjerättsadvokaterna

Brottmålsprocessen

Föreläsningen tar upp gången i en brottmålsprocess från polisanmälan till dom eller nedlagt åtal. Bland annat går vi igenom vad som händer under förundersökningen och rättegången, målsägandebiträdets roll, skyddsaspekter och vilket stöd som finns i övrigt för brottsoffer. Vad kan man kräva av samhället som utsatt för brott? Vad säger den inhemska och den internationella lagstiftningen? Hur får man skadestånd och varför? Föreläsningen kan anpassas utifrån vad just din organisation vill fokusera på. Möter ni främst barn och unga? Vi tar upp den särskilda hanteringen vid barn och ungdomsmål och den särskilda företrädarens uppdrag. Vi kan rikta föreläsningen mot de speciella krav som ställs på utredningar avseende barn och barns särskilda skyddsvärde.