Kategori

Nyheter

Nyheter
juni 30, 2019

Samarbete via sms tillräckligt för gemensam vårdnad

Vid frågor som rör vårdnaden om barn ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att…
Läs mer
Nyheter
juni 30, 2019

Brister när samhället omhändertar barn

En ny rapport från barnombudsmannen visar på brister i vården av barn som omhändertagits med…
Läs mer
Nyheter
maj 1, 2019

Döms för oaktsam våldtäkt vid sexköp

En av bestämmelserna i den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018 är…
Läs mer
Nyheter
maj 1, 2019

Nytt lagförslag om omhändertagande av barn utan hemvist i Sverige

Socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta…
Läs mer