Media

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Nyheter

Inom familjerätt & brottmål

Advokatbyrån i media

 

Klicka på bilderna för att läsa intervjuerna/lyssna på inslagen

 

Advokat Stina Zakrisson i intervju i Expressen om lagstiftningen kring sexualbrott

Augusti 2016

-Sexualbrottslagstiftningen är bekymmersam ur flera aspekter. Sverige ligger inte alls i framkant vad gäller att ha ett bra juridiskt skydd av den sexuella integriteten, såsom vi gärna tror.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat Stina Zakrisson i Expressen om överfallsvåldtäkter

3 augusti 2016

- De målsägande som är mest positiva är de som fått ett bra och respektfullt bemötande av de aktörer de mött inom rättsväsendet. Känner man att man blivit tagen på allvar och att polis och åklagare faktiskt gjort vad som varit möjligt för att utreda brottet och säkra bevisning, så är det lättare att också förstå och acceptera om det blir så att ärendet inte kan gå till åtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyresrätten vid separation

Advokat Stina Zakrisson i tidningen Hem & Hyra

December 2015

Regeln är att den med ”bäst behov” av lägenheten får bo kvar. I dag är det runt 35 procent av barnen (enligt Statistiska Centralbyrån) med separerade föräldrar som bor växelvis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kan polisen bli bättre vid sexualbrott

Advokat Stina Zakrisson i Sveriges Radio P4 Sörmland

juni 2015

Stora skillnader över landet. Sörmland är bäst på att klara upp våldtäkter enligt ny rapport.

– Alla polisdistrikt bör veta hur vi ska hantera sexualbrotten, vad det viktigaste är att göra i initieringsskedet och alltid göra det och så ser det inte ut idag. Det är ett problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myt att Sverige har en sträng sexualbrottslagstiftning - Sveriges Radio P3, 2011

Advokat Stina Zakrisson, Advokat och fd JÄMO Claes Borgström, proffessor Emerita i straffrätt Madeleine Leijonhuvfud samt Advokatsamfundets ordförande Ann Ramberg om fallet Julian Assange

Julian Assange kallar Sverige "feminismens Saudiarabien". Advokat Stina Zakrisson menar dock att den svenska lagstiftningen tvärtom ligger efter, och får medhåll av proffessor Madeleine Leijonhufvud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationer

 

Grooming - Kontakt med barn i sexuellt syfte, Stina Zakrisson

Analys vid tillkomsten av den s.k. Groomingparagrafen

http://www.juridicum.su.se/juruppsatser/2009/ht_2009_Stina_Zakrisson.pdf

 

Statens ersättningsansvar vid felaktigt frihetsberövande - Sarah Lenngren

Rätten till ersättning från staten när häktad person sedermera inte blir dömd

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A688845&dswid=-3699

 

Skiljeförfarande ur ett småföretagarperspektiv - Susanna Andersson, Niklas Junker

Småföretagarprincipens giltighet vid skiljeförfaranden

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:854738/FULLTEXT01.pdf

 

Interimistiska yrkanden om ensam vårdnad - Katarina Sjögren

En kvalitativ studie av argument och beslutsmotiveringar

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:779908/FULLTEXT01.pdf

 

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se