Medarbetare

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

 

 

Advokatbyråns medarbetare

Kajsa Gårdbro

Jur Kand

 

Juristexamen

 

Uppdrag

Domstolsförordnanden

Målsägandebiträde i brottmål

Rättegångsbiträde ang. godmanskap

Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap

God man för bortavarande part

 

 

Ombud

Mål om äktenskapsskillnad

Mål om kvarsittanderätt

Mål om underhållsbidrag

Mål om vårdnad, boende & umgänge

 

Samt

Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

 

 

Matilda Banda

Jur Kand

 

Juristexamen

 

Uppdrag

Domstolsförordnanden

Målsägandebiträde i brottmål

Rättegångsbiträde ang. godmanskap

Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap

God man för bortavarande part

Ställföreträdare för barn LVU

Offentligt biträde LVU

Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU

 

 

Ombud

Mål om äktenskapsskillnad

Mål om kvarsittanderätt

Mål om klander av bodelning

Mål om klander av testamente

Mål om underhållsbidrag

Mål om vårdnad, boende & umgänge

 

Samt

Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

Susanna Andersson

Jur Kand

 

Juristexamen

 

Uppdrag

Domstolsförordnanden

Målsägandebiträde i brottmål

Särskild företrädare för barn i brottmål

Rättegångsbiträde ang. godmanskap

Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap

God man för bortavarande part

Ställföreträdare för barn LVU

Offentligt biträde LVU

Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU

 

Ombud

Mål om äktenskapsskillnad

Mål om kvarsittanderätt

Mål om klander av bodelning

Mål om klander av testamente

Mål om underhållsbidrag

Mål om vårdnad, boende & umgänge

 

Samt

Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

 

Stina Zakrisson

Advokat, grundare

 

Juristexamen

Advokatexamen

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavdelningen

 

Uppdrag

Domstolsförordnanden

Målsägandebiträde i brottmål

Särskild företrädare för barn i brottmål

Bodelningsförrättare

Rättegångsbiträde ang. godmanskap

Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap

God man för bortavarande part

Ställföreträdare för barn LVU

Offentligt biträde LVU

Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU

 

Ombud

Mål om äktenskapsskillnad

Mål om kvarsittanderätt

Mål om klander av bodelning

Mål om klander av testamente

Mål om underhållsbidrag

Mål om vårdnad, boende & umgänge

 

Samt

Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

 

Fredrik Johnson

Administration och it, utredning, ekonomi.

 

Civ. ing inom IT

 

 

 

VÅR MÅLSÄTTNING

Engagerat, kompetetent och resultatinriktat biträde till våra klienter. Största möjliga framgång i varje mål.

God stämning på jobbet.

 

Advokat Stina Zakrisson

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se