Familjerätt

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Familjerätt

Vi är särskilt inriktade på familjemål i domstol

Advokatbyråns specialistområde är familjerätt

 

De flesta av oss behöver någon gång anlita en familjerättsadvokat. Ska du bli sambo behöver du kanske upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Du kanske ska gifta dig och har barn sedan tidigare - vad var det nu som gällde med "särkullbarn" och nya makar? Eller så är du på väg att genomgå en separation - Hur ska bostad och annan egendom fördelas? Vem får bo kvar i bostaden tills bodelning kommer till stånd? Hur ska barnen bo? Vi hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs. Vi sköter kontakterna med motparten eller dennes eventuella advokat, och företräder dig inför rätta om saken hamnat i domstol. Advokatbyrån kan självfallet också bistå med att upprätta familjerättsliga avtal och handlingar såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev. Våra jurister åtar sig uppdrag som ombud i familjemål såsom mål om äktenskapsskillnad, kvarsittanderätt till bostad och vårdnad om barn. Genom förordnande från domstol åtar sig advokat Stina Zakrisson även uppdrag som bodelningsförrättare. I menyn ser du exempel på vad advokatbyråns jurister kan hjälpa till med inom familjerätt. I vissa familjerättsliga mål har du möjlighet att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring, eller få hjälp med rättegångskostnaderna via statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att utreda just dina möjligheter och upprättar eventuell ansökan. Kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi går igenom ditt ärende och hur man bäst går vidare.

 

Välkommen till advokatbyrån

Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

 

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se