Barnmål

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Familjerätt

Vi är särskilt inriktade på familjemål i domstol

Barnmål

 

Om det finns barn med i bilden vid en separation uppkommer frågan om barns boende och umgänge med föräldrarna. Även långt efter en skilsmässa kan en situation uppkomma som kräver en snabb och hållbar lösning. Advokatbyrån är inom familjerätt särskilt inriktad på barnmål såsom mål om vårdnad, boende och umgängesrätt med barn. Advokatbyråns ambition är att nå en samförståndslösning mellan föräldrarna för att bespara barnen onödigt lidande. Ibland är detta inte möjligt och en konfrontation i rätten kan bli oundviklig. Vi hjälper dig att lösa vårdnads eller umgängestvisten med den andra föräldern. Det kan vara du som vill ändra på rådande situation. Det kan också vara den andra föräldern som vill få en ändring till stånd.

 

Barnens bästa ska vara styrande i alla tvister som rör barn

Domstolarna har att alltid utgå från barnets bästa när de fattar beslut i frågor som rör barn. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Grundprincipen är att domstolen ska göra en individuell bedömning. Det finns inga schablonlösningar eftersom inget fall är det andra likt. Domstolen ska bedöma vad som blir bäst för just det här barnet, som har just de här föräldrarna. För att kunna bedöma vad som är barnets bästa behöver man ta hänsyn till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet av ett visst beslut ska beaktas. Vad som är barnets bästa i ett enskilt fall beror på de individuella omständigheterna för just det barnet. Det är du som bäst känner ditt barn och som förstår vad som är till ditt barns bästa. Det som krävs när tvisten hamnat i domstol är att vi kan bevisa för rätten att din ståndpunkt är i enlighet med barnets bästa. Om du behöver rådgivning i dessa frågor, kontakta advokatbyrån så hjälper vid dig.

 

 

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se