Skilsmässa

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Familjerätt

Vi är särskilt inriktade på familjemål i domstol

Mål om äktenskapsskillnad

 

Advokatbyrån bistår såväl sambo som make i de juridiska frågor som uppstår i samband med en separation. Skiljer sig gör man genom att ge in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Makar utan barn kan skilja sig omgående. Makar med hemmaboende barn (behöver inte vara bådas barn) har en betänketid mellan 6 månader och 1 år. Detsamma gäller om en av makarna begär betänketid. I mål om äktenskapskillnad kan en mängd frågor prövas. Bland annat frågan om kvarsittanderätt till bostad, kontaktförbud avseende gemensam bostad, fråga om underhållsbidrag till make under betänketiden samt frågan om att utse bodelningsförrättare. Självfallet kan också frågor om vårdnad, boende och umgänge om gemensamma barn prövas i samma mål. Det är svårt att få använda rättsskyddet i hemförsäkringen i denna typ av mål. Det kan däremot finnas möjlighet till statlig rättshjälp om du har svårt att ekonomiskt klara av en rättstvist som är nödvändig. I mål som rör barn brukar det anses angeläget att part kan beviljas rätthjälp om parten saknar egna medel att mäkta med tvisten. Kontakta oss, vi är specialiserade inom familjejuridik och hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs.

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se