Skip to main content

Vem har rätt till målsägandebiträde?

Vid brottmål som kan ge fängelse, exempelvis rån, sexualbrott eller misshandel, har du som brottsoffer rätt till ett målsägandebiträde. Du kallas i de sammanhangen för målsägande och den som företräder dig är målsägandebiträde, vilket är en advokat som arbetar för att du ska få upprättelse och talar för dig i förhandlingar och i rätten. Familjerättsadvokaterna agerar ofta målsägandebiträde och har lång erfarenhet inom området.

Målsägandebiträde

När får du ett målsägandebiträde?

När du utsatts för ett brott som kan ge fängelse har du rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde utses inte vid tvister mellan parter. Åklagaren ansöker om målsägandebiträde hos domstolen, men du kan även själv meddela åklagaren att du vill ha det. Har du önskningar om vem som ska företräda dig meddelar du detta också. Som målsägande har du faktiskt rätt att få någon som företräder dig redan tidigt i processen, under förundersökning och förhör. Polisen ska i de fallen hjälpa dig att förordna en advokat som kan agera målsägandebiträde åt dig.

Läs mer om stöd och hjälp på Brottsofferguiden från Brottsoffermyndigheten.

Vad gör målsägandebiträde?

Målsägandebiträdets hela uppgift är att företräda dig som målsägande och brottsoffer. Målsägandebiträdet är en advokat eller biträdande jurist som fokuserar på att ta tillvara dina intressen och vara ett stöd för dig som brottsoffer. Målsägandebiträdet är med och förbereder dig som målsägande inför förhandlingar, ger råd och hjälper dig att begära skadestånd eller annan ersättning om det är möjligt. Under själva förhandlingarna är det vårt uppdrag som målsägandebiträde att se till att du inte utsätts för irrelevanta eller kränkande frågor.

Uppdraget för ett målsägandebiträde skiljer sig självklart från fall till fall. I egenskap av målsägandebiträde anpassar vi oss utifrån vad ärendet rör och vilket brott det handlar om. Viktigast för oss i alla våra uppdrag som målsägandebiträde är att lyssna på dig som målsägande och se till att vara det bästa stödet för just dig, i den situation du befinner dig i.

Vem betalar målsägandebiträde?

Det är staten eller gärningsmannen, om möjligheten finns, som betalar kostnaden för målsägandebiträde. Du som brottsoffer, målsägande, behöver aldrig stå för den kostnaden själv. 

Familjerättsadvokaterna som målsägandebiträde

Familjerättsadvokaterna får ofta förfrågan från domstolar att agera målsägandebiträde. Vi har över ett decenniums erfarenhet av att företräda brottsoffer i alla instanser, från förhör till rättegång. 

Vanliga frågor rörande att vara målsägande och få målsägandebiträde

Får jag byta målsägandebiträde?

Det går att byta målsägandebiträde, men det är svårt att göra det och krävs särskilda skäl för att det ska godkännas. Med särskilda skäl menas till exempel att förtroendet mellan målsägande och målsägandebiträde är skadat eller att det finns stora svårigheter att komma överens. Begär du att få byta målsägandebiträde kan du önska vem som ska bli din nya företrädare.

Kan barn få ett målsägandebiträde?

Barn som har utsatts för brott har också rätt till ett målsägandebiträde som företräder dem och för deras talan. 

Jag vill inte vara målsägande, måste jag det?

När en polisanmälan är gjord kan du inte dra tillbaka den, förundersökningen kan läggas ned av åklagaren, men inte av dig som målsägande. Det betyder att du inte har något val kring att vara målsägande, brottsoffer, eller inte. Du kan dock inte tvingas att medverka i utredningen. Meddelar du polisen att du inte vill medverka i utredningen är risken stor att utredningen läggs ned. 

Måste en målsägande vittna?

Alla som blir kallade till en rättegång måste närvara under den, i annat fall tvingas du betala vite för att du inte dykt upp. Väl under rättegången kan ingen tvinga dig att svar på frågorna som ställs till dig, men det är av största vikt att du gör det för att gärningsmannen ska kunna fällas för brottet som hen står anklagad för.

Behöver du ett målsägandebiträde?

Hör av dig till oss så kontaktar vi dig.

    Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

    Stina Zakrisson

    Advokat & grundare

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila