Skadestånd i brottmål

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Brottmål

Vi är experter på skadestånd & företräder dig som har utsatts för brott

Skadestånd i brottmål

 

Brottsoffer har rätt till skadestånd som täcker alla skador som brottet har orsakat. Det innebär att man har man rätt till ersättning för fysiska, känslomässiga, psykiska och alla andra skador som man kan ha lidit som en konsekvens av det brott man har utsatts för. Skadeståndet består av ersättning för kostnader, ersättning för sveda och värk, samt ersättning för den kränkning av den personliga integriteten som brottet inneburit. Ersättningsgilla skador kan vara utlägg för resor, kostnader för läkarvård och/eller samtalsterapi, inkomstförlust och bestående skador. I första hand är det gärningsmannen som ska ersätta brottsoffret genom att betala skadestånd. Om gärningsmannen är okänd/inte kan betala finns det ibland möjlighet för brottsoffret att få ut skadeståndet i form av försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag alternativt genom brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Vi på Advokatbyrån är särskilt inriktade på att företräda brottsoffer i brottmål och vi är experter på skadestånd till brottsoffer. Vi hjälper dig med skadeståndsanspråket och för din skadeståndstalan i rätten. Kontakta oss om du är eller har varit utsatt för brott mot din person. Du kan läsa mer om kränkningsersättning till brottsoffer på Brottsoffermyndighetens hemsida.

 

 

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se