Rättshjälp

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Kostnad

Vi hjälper dig ansöka om rättsskydd & rättshjälp

Rättshjälp

 

Om du saknar hemförsäkring med rättsskydd, eller behöver juristhjälp i ett ärende som inte omfattas av rättsskydd - kan du istället ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som kommit till för att alla människor ska ha möjlighet att få juridisk hjälp om man hamnar i en tvist. Rättshjälpslagen och möjligheten till rättshjälp finns alltså till för att det inte ska vara vissa förunnat att klara av en juridisk process. Alla människor ska ha möjlighet att få sin sak prövad, det ska inte vara förbehållet de med stora ekonomiska resurser. Beviljas rättshjälp i en tvist täcker det kostnader för advokat, framtagande av bevisning, ersättning till sakkunniga mm. Det finns dock begränsningar i rättshjälpen, t ex ett tak på 100 timmars arbete. I omfattande eller komplicerade tvister kan taket passeras. Vi har alltid en dialog med dig som klient om vad som händer i ärendet, och upplyser dig om alternativen om du har beviljats rättshjälp som är på väg att ta slut. I vissa fall kan det beviljas fler timmar. I andra fall inte. För att kunna få rättshjälp är en förutsättning att man har haft en till två timmars rådgivning enligt rättshjälpslagen hos en advokat. Du får då möjlighet att berätta om tvisten och din situation. Advokaten sätter sig in i omständigheterna i just ditt ärende och gör en professionell juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp. Rådgivningen är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att du ska kunna söka och beviljas rättshjälp. Kostnaden är 1.699 kr / h år 2018, och det är också den timtaxan som debiteras under tvisten om rättshjälp beviljas. Beroende på ditt ekonomiska underlag fastställs en procentsats som du själv ska betala till din advokat. Resterande del av arvodet betalas av staten genom rättshjälpsmyndigheten. I vissa fall, om det ekonomiska underlaget är väldigt litet, kan det även finnas möjlighet att få viss nedsättning av den annars obilgatoriska rådgivningsavgiften. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp, välkommen att kontakta oss! .

 

 

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se